WYNIKI « NAJPILNIEJSI

Temat: Faktoring - trochę info o tym aspekcie.
Przy zawieraniu umowy faktoringowej przedsiębiorca nie uwalnia się od ryzyka. Dotyczy ono płatności faktur w terminie przez odbiorcę. Dlatego firmy faktoringowe zabezpieczają się poprzez domaganie się wystawienia weksla in blanco z deklaracją wekslową (stosuje się też przyrzeczenie lub poręczenie). Jeśli jest to faktoring pełny (ryzyko niewypłacalności odbiorcy przejmuje faktorant), to jest on jednocześnie droższy.
Źródło: mambiznes.pl/forum/index.php?showtopic=47Temat: no to kaczki w buraczkach...
Z propozycją pomocy w sprawach sądowych czy też wekslowych? Problem jest następujący: Czy Lipiński/Mojzesowicz obiecał Beger załatwienie spraw sądowych? - jeśli tak, to należy zadać sobie pytanie, czy był w ogóle władny takie obietnice składać? Jesli był, to podważa się niezawisłość sądów, jeśli nie był, to jego deklaracje były czczą gadaniną (obiecanki cacanki, a głupiemu radość - tymbardziej, ze kierowane były do...
Źródło: forum.gery.pl/index.php?showtopic=84325


Temat: W jaki sposób można zabezpieczyć kredyt?
Zabezpieczenia kredytów - Prawne formy zabezpieczenia kredytów, dzielą się na: - Osobiste (weksel in blanco, poręczenie wekslowe), - Rzeczowe (zastaw, hipoteka, blokada środków na koncie). Formą zabezpieczenia się przed ryzykiem jest ... kredytu, gdy nie wykona tego kredytobiorca - Poręczenie wekslowe (weksel in blanco z deklaracją wekslową, weksel awalowany) - Blokada środków na oprocentowanych rachunkach lokat - Kaucja w gotówce lub bonach oszczędnościowych...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1185


Temat: KREDYTY
... nie spłaci go w terminie o weksel - sporządza się deklaracje wekslową, wg której bank jest uprawniony wypełnić weksel w przypadku zaprzestania spłaty o poręczenie wekslowe o gwarancja bankowa o przelew...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2072


Temat: Kredyty bankowe
... -weksel - sporzadza sie deklaracje wekselowa, wg której bank jest uprawniony wypelnic weksel w przypadku zaprzestania splaty -poreczenie wekselowe -gwarancja bankowa -przelew wierzytelnosci -przystapienie do dlugu rzeczowe: -zastaw na rzeczach i...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1382


Temat: Kredyty bankowe
... w terminie weksel - sporzadza sie deklaracje wekselowa, wg której bank jest uprawniony wypelnic weksel w przypadku zaprzestania splaty poreczenie wekselowe gwarancja bankowa przelew wierzytelnosci przystapienie do dlugu rzeczowe: zastaw na...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1382


Temat: Afera korupcyjna w polskim futbolu:
Do 3 września sędziowie i obserwatorzy meczów piłkarskiej ekstraklasy muszą podpisać oświadczenia, że nigdy nie ustawili meczu, i weksel in blanco na 1 mln zł. - Ci, którzy nie podpiszą, nie ... przed 1 lipca 2008 roku. [...] Jednocześnie tytułem stosownego zabezpieczenia, składam w PZPN weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową". Środowisko sędziów jest poruszone. Nikt nie pali się do podpisania tych...
Źródło: skocznia1.fora.pl/a/a,1525.html


Temat: Czym piszemy, lub będziemy pisać
Jakiś czek in blanco na przykład Eeeee, a kto teraz czeków używa, może jakiś weksel, bez wpisanej kwoty i deklaracji
Źródło: chinawatches.fora.pl/a/a,1270.html


Temat: Wykrycie fałszerstwa na kserokopii
Bardzo dziękuje wszystkim za zainteresowanie. Niestety sprawa dotyczy weksla który był w oryginale a tym dokumentem o który pytałam to deklaracja do tego weksla. Posiadacz weksla wiedział co robi fałszując deklarację...
Źródło: kryminalistyka.fr.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=3574


Temat: Fałszerwstwo dokumentu
Dokument oryginalny był tworzony u nas w firmie. Jest to umowa - deklaracja na zwykłym papierze a nie gotowy urzędowy druk. Wygląda to tak: Deklaracja z dnia .... tu jest treść i paragrafy SKŁADAJĄCY ----------------------------------------------- PORĘCZENIE WEKSLOWE i tu jest treść poręczenia Pod wyrazem SKŁADAJĄCY jest nabita pieczęć imienna i podpis składającego. Ta pieczęć imienna nachodzi lekko na te kreseczki i są one widoczne w ramach tej pieczęci na fałszywym dokumencie. Natomiast reszta kresek i PORĘCZENIE WEKSLOWE zostało zasłonięte i skserowane więc na kserówce prezentowanej przez fałszerzy treści poręczenia nie ma. Deklaracja fałszerzy...
Źródło: kryminalistyka.fr.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=3963


Temat: Link do artykułu
Głupoty wypisujesz te odszkodowanie dla tych co pracowli i pracuja. Jest duże grono armatorów którzy nie bedą składali wniosków za załogi bo nie chca skończyc w kryminale . Deklaracje wekslowe armatorzy...
Źródło: shiplovers.pl/viewtopic.php?t=4583


Temat: weksel
Deklaracja wekslowa nie jest obowiązkowa, ale dla uniknięcia problemów dowodowych związanych z ustaleniem woli stron towarzyszącej wydaniu weksla w praktyce gospodarczej powszechnie stosuje się deklarację wekslową. Stanowi ona pisemne upoważnienie do wypełnienia weksla określające: * strony stosunku wekslowego: wystawcę, remitenta, poręczycieli, a w przypadku weksla trasowanego również - trasata, * przesłanki uzupełnienia weksla (najczęściej brak zapłaty w określonym terminie), * wysokość lub sposób obliczania sumy wekslowej, * treść elementów ustawowych weksla lub klauzul dodatkowych, * tryb wzywania dłużnika do wykupu weksla, * sposób postępowania w przypadku spełnienia przez dłużnika świadczenia zabezpieczonego wekslem (najczęściej zwrot weksla).
Źródło: darmoweprawo.pl/viewtopic.php?t=390


Temat: Uchwały Rady Powiatu
U C H W A Ł A Nr XXIV/173/04 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” spłaty wierzytelności z tytułu zaciągnięcia ... późniejszymi zmianami )oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282) Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1 Postanawia się zabezpieczyć prawidłową spłatę kredytu wekslem gwarancyjnym „in blanco” wraz z deklaracją. § 2 Zabezpieczenie wekslowe funkcjonuje do momentu spłaty kredytu, czyli do końca 2007 roku. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu....
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=626


Temat: : Weksle Janika czyli Polskie Koleje Przekręcone
... Czekałem na to oświadczenie: Cytat: Weksle były związane z umową wekslową i nie ma możliwości (bez konsekwencji prawnych) wystawienia weksli bez tytułu do tej czynności zgodnie z deklaracją wekslową. Taka była...
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=1837


Temat: Fundusze poręczeniowe.
blanco przedsiębiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz ewentualnie zabezpieczenia dodatkowe • wartość poręczenia indywidualnego wynosi maksymalnie 80% kwoty udzielonego kredytu lub pożyczki
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1548


Temat: Poręczenie z BGK ..
... wysokości 1.5% poręczanej części wypłacanej miesięcznej raty kredytu. Zabezpieczenie Zabezpieczeniem poręczenia jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową uprawniającą BGK do jego wypełnienia oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. poręczeń...
Źródło: kredytstudencki.fora.pl/a/a,47.html


Temat: Paczocha i weksle
zdradziłby klub, to wtedy miał być uruchamiany weksel - mówi Paczocha. Dodaje, że suma 20 tys. zł wynikała z nakładów pracy wolontariuszy w czasie kampanii wyborczej oraz korzystania przez kandydatów z ... szefa komisji regulaminowej. - Paczocha powiedział, że mam zapłacić 20 tys. zł i nie nagłaśniać sprawy. Nie chciałem płacić. Po jakimś czasie dostałem wezwanie z kancelarii prawniczej do wykupienie weksla - ... radnego zapłaty weksla narusza konstytucyjną zasadę dobrowolnego zrzeszenia się. - Wiem, że Sławik wygrał sprawę w sądzie. Nie odwoływałem się od tej decyzji z dwóch powodów: po pierwsze, Sławik ma kłopoty...
Źródło: bytomski.pl/viewtopic.php?t=693


Temat: DROZAPOL [DPL]
... Bydgoszczy, 2) weksel in blanco plus deklaracja wekslowa, 3) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 4) zastaw na towarach o wartości 11 031 710,44 zł, 5) hipoteka na nieruchomości w Ostrowcu Świętokrzyskim...
Źródło: makler24.pl/forum/viewtopic.php?t=159


Temat: : Weksle Janika czyli Polskie Koleje Przekręcone
Weksle były związane z umową wekslową i nie ma możliwości (bez konsekwencji prawnych) wystawienia weksli bez tytułu do tej czynności zgodnie z deklaracją wekslową. Taka była podpisana i jakoś tak się dziwnie składa, że rzekomo zginęła na PKP i dopiero prokuratura ją odnalazła. Cytat: Jednak zwykle nasze zaufanie do wierzyciela jest raczej umiarkowane, A wtedy deklaracja wekslowa stanowi zabezpieczenie naszych interesów. Dobrze jest ją zatem podpisać. Jeśli bowiem posiadacz weksla wypełni go niezgodnie z treścią zawartego w deklaracji porozumienia, dysponujemy poważnym argumentem do obrony. Powyższy cytat powinien Pana uspokoić odnośnie możliwości wystawienia weksla bez tytułu zgodnie z deklaracją. Nie znam sprawy Pana Pazika z tego co kiedyś słyszałem to posługiwał się kserokopiami weksli więc odpowiednie władze powinny go zbadać, lub wsadzić, za próbę wyłudzenia....
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=1837


Temat: Egzamin - teoria
... kodeksu pracy 46 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny 47 48 49 w nauszniki 50 łzawienie i zaczerwienienie spojówek 51 musi posiadać nr NIP i REGoN 52 list moytwacyjny 53 Deklaracja ZUS...
Źródło: forum.egzaminzawodowy.info/viewtopic.php?t=2139


Temat: Odpowiedzi do egzaminu zawodowego TECHNIK EKONOMISTA
... 51. A - musi posiadać numery NIP i REGON 52. A - list motywacyjny 53. B - deklarację ZUS DRA 54. C - Wanda 55. B - usługi fryzjarskie 56. C...
Źródło: forum.egzaminzawodowy.info/viewtopic.php?t=2156


Temat: Odpowiedzi do egzaminu zawodowego TECHNIK EKONOMISTA
... i REGON 52 list motywacyjny 53 deklarację ZUS DRA 54 Wanda - zamierza świadczyć usługi prawnicze poza swoim domem 55 usługi fryzjerskie 56 611 zł 57urząd skarbowy 58 26dni roboczych 59...
Źródło: forum.egzaminzawodowy.info/viewtopic.php?t=2156


Temat: Odpowiedzi do egzaminu zawodowego TECHNIK EKONOMISTA
... 53 deklarację ZUS DRA 54 Wanda - zamierza świadczyć usługi prawnicze poza swoim domem 55 usługi fryzjerskie 56 611 zł 57urząd skarbowy 58 26dni roboczych 59 umowę na czas wykonania określonej...
Źródło: forum.egzaminzawodowy.info/viewtopic.php?t=2156


Temat: W jaki sposób można zabezpieczyć kredyt?
na siebie solidarną odpowiedzialność za dług osoby posianej na wekslu; weksel własny in blanco - zabezpiecza zapłatę należności do kwoty na którą opiewa. Banki mogą stosować weksle własne in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, która stwierdza treść porozumienia pomiędzy bankiem a kredytobiorcą co do wypełnienia tego weksla. zwrot weksla następuje po całkowitej spłacie zadłużenia; c) poręczenie według prawa cywilnego - jest...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1185


Temat: Sciągi
Izba gmin – zasiadywała srednia szlachta i bogatego mieszczaństwa Deklaracja praw ang- uczyniła A. monarchią parlamentarną, Globalizacja- poszczególne rejony wyspecjalizowały się w określonych dziedzinach Traktat wawelsko-bydgoskie- podpisał je Jan Kazimierz na...
Źródło: telenowele.fora.pl/a/a,2628.html


Temat: eBooki: ekonomia i biznes
Przegląd Piśmiennictwa Podatkowego - I kwartał 2007 r. Błędy w wekslu 10 sprawdzonych sposobów na oszczędności we wspólnocie mieszkaniowej 7 porad ekspertów jak skutecznie zarządzać wspólnotą Działalność socjalna pracodawcy (2007-2008) Zagraniczne...
Źródło: epublikacje.fora.pl/a/a,591.html


Temat: kredyt długoterminowy
z deklaracją wekslową oraz podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji kredytobiorcy Istnieje taka mozliwość informacji o możliwości złożenia kontrasygnaty przez Skarbnika na umowie kredytowej, deklaracji wekslowej oraz oswiadczeniu o poddaniu się...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=3217


Temat: Zabezpieczenia kredytów
do osoby podpisanej na wekslu i dlatego stosuje się go tylko wobec osób dobrze bankowi znanych z rzetelności (w formie weksla samoistnego). Znacznie częściej banki stosują weksle in blanco poręczone przez osoby trzecie. Weksel tego rodzaju nie powinien zawierać sumy wekslowej ani też terminu płatności. Sposób uzupełnienia weksla przez bank zostaje określony w deklaracji wekslowej złożonej łącznie z wekslem in blanco W deklaracji tej zostają zawarte upoważnienia dla banku określające: - Kiedy ma prawo uzupełnić weksel. - Jaka kwota może być na wekslu wpisana (sposób obliczania). - Jaki może być ustalony termin płatności weksla. Skuteczne weksle in blanco mogą być wystawiane przez: osoby fizyczne mające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, wspólników spółki jawnej ujawnionych w rejestrze handlowym jako osoby reprezentujące interesy spółki, wspólników spółki cywilnej zgodnie z umową spółki, zarządy spółek handlowych zgodnie z zapisami w rejestrach, prokurentów, pełnomocników posiadających pisemne pełnomocnictwo do zaciągania tego typu zobowiązań, zarządy spółdzielni oraz likwidatorów. Poręczenie wekslowe - aval stanowi poręczenie za osobę zobowiązaną wekslowo. Może go udzielić osoba trzecia, fizyczna lub prawna oraz osoba już na wekslu podpisana. Poręczenie takie w skuteczny sposób może być udzielone tylko w formie: - Złożenia podpisu na przedniej stronie weksla. - Złożenia na przedniej lub odwrotnej stronie weksla podpisu pod oznaczeniem wskazującym na jego poręczenie - gwarantuję, ręczę. W ostatnim przypadku poręczenie ... wyjątkiem wady formalnej weksla. Operacje wekslowe są w obecnym prawie czynnościami bankowymi, ale sprawy o wydanie nakazu zapłaty należą do sądów gospodarczych. 2.Zabezpieczenie rzeczowe Blokada środków na rachunku bankowym Blokada środków...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1123